מפלגת זהות – בראשות משה פייגלין

התכנית החברתית

חינוך:

החוק במדינת ישראל קובע מפורשות כי האחראי לחינוך ילדנו הוא משרד החינוך. ‘זהות’ מתנגדת בכל תוקף לתפיסה זו וקובעת כי האחראי לחינוך הילד הוא בראש ובראשונה ההורה, ועליו לקבוע את מסגרת הלימודים ואת התכנים שילמד הילד.

למרבה הצער, על אף שכיום ההוצאה הכספית הלאומית על חינוך היא הגבוהה ביותר בישראל, התוצאות הן עגומות, כפי שמעידים המבחנים הבין-לאומיים ההשוואתיים.

בהתאם לכך, ‘זהות’ מאמינה בשיטת השוברים הנהוגה בכמה מקומות בעולם: שיטה המשלבת מימון ציבורי ותחרות חופשית, ובעיקר מחזירה להורים את האחריות לחינוך. במסגרת שיטה זו, הורים המעוניינים בכך, יוכלו לקבל ישירות ממשרד החינוך שובר בעל ערך כספי שאותו יוכלו לממש בכל בית ספר שיחפצו, וכך לממן את לימודי ילדיהם. לאור התקציב הנוכחי, גובה השובר יהיה כ-3,000 שקלים בחודש לילד.

אימוץ השיטה (במקביל למערכת הנוכחית הקיימת) יצמיח מגוון של בתי ספר עצמאיים שיתחרו על שוברי ההורים, ובכך יציעו תכנית לימודים מותאמת לרצון ההורים ולא לרצון המערכת הפקידותית. בנוסף, בתי ספר אלו יוכלו להציע משכורות גבוהות מאוד למורים כדי למשוך אליהם את הטובים ביותר, בדומה לנעשה כיום בתחום ההיי-טק למשל.

שיקום מעמד המשפחה:

עצמאותו וחוסנו של התא המשפחתי הם אבן יסוד של החברה כולה. ‘זהות’ מתנגדת להתערבות המדינה באופי המשפחה. התחום היחיד שבו תאלץ המדינה להתערב בהחלטות המשפחה הוא התפרקות התא המשפחתי. עם זאת, חשוב שהמדינה תהיה כלי מגשר בין הצדדים ולא מקור להחרפת המצב.

חלק מהצעדים שמציעה ‘זהות’ בנושא זה הם:

ביטול חזקת הגיל הרך, בהתאם להמלצות ועדת שניט.
על פי החוק הנוכחי, את רוב נטל התמיכה הכלכלית בילדים (דמי מזונות) נושא האב. חוק זה אינו מתחשב מספיק בזמני שהות הילדים אצל האב או במצבה הכלכלי של האם. ‘זהות’ סבורה שחוק זה אינו שוויוני ואינו רלוונטי למציאות של ימינו, ותפעל לתקנו.
בחינת החוקים ונהלי העבודה של בתי המשפט לענייני משפחה.
זאת ועוד, ‘זהות’ מתכוונת לפעול בתחום התלונות על אלימות במשפחה. נכון להיום, הפרקליטות והמשטרה נמנעות מחקירה פלילית ומהעמדה לדין במקרים של תלונות שווא. ‘זהות’ תגבש נהלים שלפיהם חשד מבוסס לתלונת שווא יהווה עילה לפתיחת חקירה פלילית.

כמו כן, כחלק מהמצע הכלכלי שלה (ראה להלן), ‘זהות’ תבטל את מדרגות המס ותאמץ את שיטת המס השטוח. בהקשר המשפחתי, צעד זה ימנע ממשפחות המעדיפות שרק אחד מבני הזוג ישקיע בקריירה לשלם יותר מיסים ממשפחה שבה שני בני הזוג עובדים.

הביטוח הלאומי ומערכת הרווחה:

המוסד לביטוח הלאומי הוא מנגנון מסורבל ובלתי יעיל שרבים משירותיו יכול היה לספק השוק הפרטי. הגירעונות הרבים שהביטוח הלאומי צובר מבטיחים את קריסתו בסופו של דבר. לא מדובר בתחזית של כלכלנים בלבד אלא בהתרעה מפורשת של המוסד עצמו המזהיר מפני קריסה זו.

‘זהות’ מציעה סדרה של צעדים לשיפור מערכת הרווחה:

צמצום הדרגתי של שירותי הביטוח של המדינה (ביטוח מפני אובדן כושר עבודה, ביטוח סיעודי וביטוח מפני נכות) והעברתם לשוק החופשי.
בעקבות הצעד הראשון, צפוי צמצום משמעותי בדמי הביטוח.
התושבים יחויבו לרכוש לעצמם ביטוח. כל תושב ישראלי יחויב לדאוג לעצמו לכיסוי ביטוחי מינימלי. מעסיקים יחויבו לרכוש לעובדיהם ביטוח מפני תאונות עבודה.
הזכאי לקצבה ימשיך לקבלה.

המלחמה בתאונות הדרכים:

‘זהות’ תקדם רפורמה בתחום הבטיחות בדרכים שמטרתה לשמור על מלוא הכיסוי הביטוחי ההולם לנפגעים, ועם זאת להחזיר את האחריות המלאה לנהגים וליצור בישראל תרבות נהיגה אחרת. אם בשל ביצוע עבירה (מתוך שבע עבירות חמורות שיסודן בריונות מודעת שנקבעו על ידי מומחי משרד התחבורה) ייפגע גם צד שלישי, תפצה חברת הביטוח את הנפגע כפי שהדבר נעשה כיום, אולם לאחר מכן תוכל חברת הביטוח לתבוע את הנהג הפוגע במלוא הסכום ששילמה לנפגע.

בריאות הציבור:

בתחום הבריאות, מטרתה של ‘זהות’ היא לתת אפשרות שקופה, יעילה וחופשית יותר לרכוש שירותי בריאות פרטיים במגוון איכויות ומחירים. במקביל, ‘זהות’ תקדם את התייעלות בתי החולים הקיימים באמצעות תחרות בשוק החופשי, תוך התחייבות לא לפגוע ברמת המחירים והשירותים הנוכחית.

הצעדים המוצעים הם:

  • בתי החולים יופרטו בתהליך של מכרז פתוח. קופות החולים והממשלה לא יורשו להחזיק בבעלותן בתי חולים.
  • היזמים שירכשו את בתי החולים יתחייבו בחוזה ארוך טווח לשמור על רמת המחירים הנוכחית ולא לצמצם את שירותי הרפואה של בתי החולים שרכשו.
  • קופות החולים ירכשו את השירותים עבור מבוטחיהם מבתי החולים הפרטיים באותה צורה ובאותה עלות שבה רכשו אותם מבתי החולים בבעלות המדינה.
  • כל בית חולים פרטי יורשה לעסוק בתיירות מרפא ולקיים ניתוחים פרטיים; ולשם כך יוכל להקדיש להם שיעורים קבועים במסגרת שעות העבודה של הרופאים ושל אנשי הצוות הרפואי ולהשתמש במיטות שברשותו.
  • העלאת המשכורות הצפויה לרופאים מוכשרים תעודד אותם להישאר ולעבוד בישראל ואף תעודד עלייה של רופאים ואנשי צוות רפואי מחוץ לארץ. באופן דומה פתיחת השוק לתחרות תמשוך משקיעים ויזמים חדשים לישראל.
  • כל יזם בריאות יקבל זכות להקים בסמוך לבית החולים בית מלון ומרכז מסחרי תחת רישיון אחד, שיהוו מקור הכנסה נוסף להכנסותיו הישירות מקופות החולים ומניתוחים פרטיים.
  • יוקל תהליך ההקמה של בתי חולים פרטיים חדשים.

כמו כן, ‘זהות’ תפעל לבטל את ההגבלות על השימוש בקנאביס רפואי ולאפשר למגדלים לייצא קנאביס למטרות רפואיות (ראה להלן).

תקשורת:

‘זהות’ מאמינה כי על המדינה לאפשר לכל אדם לבטא כל דבר שמותר לו לבטא על פי חוק ובכל אמצעי שיבחר. תקשורת חופשית ממגבלות ומהתערבות המדינה היא תנאי הכרחי לקיום חופש הביטוי.

על כן, ‘זהות’ תפעל לשחרור גופי התקשורת הפרטיים מההגבלות החמורות המוטלות עליהם, תקדם תקשורת חופשית ותגן על חופש הביטוי.

על פי המודל של ‘זהות’, שיטת הזיכיונות תבוטל, והשידור ייעשה ברישיון ולא בזיכיון. הזכות לשימוש בתדרי השידור תושכר לתקופה של ארבע שנים לכל המרבה במחיר, באמצעות מכרז. התנאי היחיד להחזקת הרישיון, מלבד עמידה בהתחייבות הכספית, יהיה הימנעות מפרסום תכנים האסורים על פי חוק. לאור זאת, רוב תפקידיה של הרשות השנייה יבוטלו. הרשות השנייה תעסוק אך ורק בחלוקת התדרים ורישיונות השידור ליזמים שיזכו במכרז ובגביית הכספים מהיזמים הזוכים.