"בעוד 20 שנה
תתאכזב יותר ממה שלא עשית,
מאשר הדברים שעשית."
(מארק טויין) התפקדו עכשיו ←