אוניברסיטת בן גוריון


ראש מטה: שי דרכמן

טלפון: 054-579-1888

אוניברסיטת בר אילן


ראש מטה: שלמה גורדון

טלפון: 054-729-5210

אוניברסיטת אריאל


ראש מטה: שחר קלמיניאן

טלפון: 054-794-3384

האוניברסיטה העברית


ראש מטה: מיכל ואן לואן

טלפון: 052-749-9268