מפגש פתוח בצרפתית עם מועמד זהות לכנסת, אלברט לוי

/מפגש פתוח בצרפתית עם מועמד זהות לכנסת, אלברט לוי

מוצ"ש, 12 בינואר, בשעה 19:30,
בבית משפ' בוקאבזה, האלון 32, עלי
המפגש יתקיים בצרפתית, שו"ת גם בעברית ובאנגלית

לפרטים נוספים: דוד 058-6689212

2019-01-13T19:52:47+00:00