מועמד זהות לכנסת, ד"ר רפאל מינס מגיע לחריש

/מועמד זהות לכנסת, ד"ר רפאל מינס מגיע לחריש

2019-04-12T14:27:45+00:00