מפלגת זהות – בראשות משה פייגלין

מבנה הממשל וצמצומו

‘זהות’ סבורה כי יש לערוך מגוון תיקונים ורפורמות במבנה הממשל על מנת להרחיב את חירויות האזרח מצד אחד, ולחזק את משילתה של הממשלה מצד שני.

צמצום משרדי הממשלה:

מבנה הממשל הנוכחי מתאפיין במנגנון מסורבל ובזבזני המקשה על ביצוע המדיניות. ‘זהות’ מאמינה שיש צורך במבנה ממשלתי מצומצם ויעיל שבו יכהנו אך ורק 11 שרים במקום 29 המכהנים בו כיום. בנוסף, מבנה מצומצם זה יפחית באופן ניכר את ההוצאות הכספיות של הממשלה.

מבנה הממשלה שמציעה ‘זהות’ כוללת את המשרדים הבאים: משרד ראש הממשלה, משרד הביטחון, משרד החוץ ויהדות התפוצות, משרד המשפטים, משרד הפנים, משרד החינוך, משרד הבריאות והרווחה, משרד האוצר, משרד הכלכלה, משרד המשאבים והתשתיות והמשרד לקליטת עלייה ודיור.

התנגדות לחקיקת יתר:

כחלק מתפיסת חירות האזרח, ‘זהות’ רואה בחקיקת יתר תופעה שלילית. ‘זהות’ מתכוונת להתנגד לחוק שאין בו צורך ממשי ולפעול למען ביטולם של חוקים מיותרים.

המודל הקהילתי:

ההחלטות על אופי המרחב הציבורי צריכות להיות בידי הקהילות ולא בידי הממשלה. ‘זהות’ תקדם מודל קהילתי שבו הרשויות המקומיות יחולקו לקהילות קטנות והומוגניות ויקבלו חלק מהסמכויות השמורות כיום למדינה או לרשות המקומית.

מתוך שלל הסמכויות שתועברנה לקהילה נמנים: חוקים הנוגעים לאופייה של השבת, חוקי רעש, חוקים הקשורים לאמנות, נוי, דוכנים, ירידים ומופעי רחוב.

מערכת המשפט:

מאז המהפכה החוקתית שהנהיג אהרן ברק, הופר עיקרון הפרדת הרשויות כאשר בית המשפט העליון ניכס לעצמו סמכויות רבות מדי. ‘זהות’ תפעל לחולל את השינויים הבאים על מנת לצמצם את סמכויות בית המשפט ולהשיב את האיזון בין המערכות:

  • בית המשפט לא יוכל להתערב בשאלות מהותיות ובסוגיות בעלות אופי מדיני.
  • במקרה שבו בג”ץ מצא פגם בחוק שחוקקה הכנסת וסבור שהוא אינו קביל מהותית, הכנסת תצטרך לאשר מחדש את החוק. אם עשתה זאת, בג”ץ לא יוכל לבטל את החוק.
  • הוועדה למינוי שופטים, בנוסף לשר המשפטים, תורכב אך ורק מחברי כנסת שבחרה בהם הכנסת בבחירה חשאית.
  • יוחזר עיקרון “זכות העמידה”((זכות עמידה היא תנאי סף הנדרש מאדם על מנת להגיש תביעה משפטית, על פיו התובע נדרש להיות זה שנפגע מהעוולה שבגינה הוגשה התביעה.)), ויוגבל השימוש בכלי הסבירות והפרשנות האקטיביסטית בחוק.

בנוסף, ‘זהות’ תערוך סדרה של תיקונים בכל הנוגע לתפקידו של היועץ המשפטי לממשלה:

  • תפקיד היועץ המשפטי לממשלה ותפקיד ראש התביעה (פרקליטות המדינה) יפוצלו ולא יוחזקו עוד בידי אדם אחד.
  • הממשלה תהא רשאית למנות פרקליט שייצג אותה בבית המשפט, וכן תהא רשאית למנות ולפטר את היועץ המשפטי שלה.
  • כהונת היועץ המשפטי לממשלה תסתיים עם תום כהונת הממשלה.
  • נבחרי ציבור לא יהיו חייבים לציית לעצת יועצם המשפטי.