אירוע פתיחת הקיץ של 'זהות'

/אירוע פתיחת הקיץ של 'זהות'