שידור פייסבוק לייב בשעה 17:00 מפתח תקוה קפה הלל, חיים עוזר 31, 20.12.2018