שידור פייסבוק לייב בשעה 17:00 מאריאל. ברחבה הפנימית של בניין 52 באוניברסיטת אריאל  – 22.11.2018