מטה חרדים

ראש מטה: דוד ראשיד
טלפון: 054-425-1390

מטה נוער

מטה דוברי רוסית

ראש מטה: ארקדי מוטר
טלפון: 052-428-4826

מטה דוברי צרפתית

ראש מטה: אלברט לוי
טלפון: 054-579-0328

מטה דוברי אנגלית

ראש מטה: אריה זוננברג
טלפון: 054-499-1733