האוניברסיטה העברית

ראש מטה: אבנר ניחמקין
טלפון: 050-266-6863
 לדף הפייסבוק

אוניברסיטת אריאל

ראש מטה: תומר גרצמן
טלפון: 054-7454129
 לדף הפייסבוק

אוניברסיטת בר אילן

ראש מטה: שי פיפקו
טלפון: 052-389-3705

אוניברסיטת בן גוריון

ראש מטה: נדב ראובן
טלפון: 052-3574257
 לדף הפייסבוק

מרכז הבינתחומי, הרצליה

ראש מטה: זוהר בן עזרא
טלפון: 052-336-7646

מכון לב

ראש מטה: יוסף לברן
טלפון: 054-9105199

אוניברסיטת חיפה

ראש מטה: טליה סברן
טלפון: 058-7073350

אוניברסיטת תל אביב

ראש מטה: גל סלהוב
טלפון: 052-627-1994

הטכניון

ראש מטה: טל שלוש
טלפון: 052-561-6098