תאי-סטודנטים

/תאי-סטודנטים
תאי-סטודנטים2018-06-20T15:02:17+00:00

האוניברסיטה העברית

ראש מטה: מיכל ואן לואן
טלפון: 052-749-9268

אוניברסיטת אריאל

ראש מטה: שחר קלמיניאן
טלפון: 054-794-3384

אוניברסיטת בר אילן

אש מטה: שלמה גורדון
טלפון: 054-729-5210

אוניברסיטת בן גוריון

ראש מטה: שי דרכמן
טלפון: 054-579-1888