יום חמישי, 03.01, כ"ו טבת בשעה 19:30
בבית משפחת מרסל, רח' המור 8

לפרטים נוספים: איריס מרסל – 054-2638956