יום חמישי, 17.01, י"א שבט בשעה 19:00
רח' אריה בן אליעזר 102/22, אשקלון

לפרטים נוספים: איציק חפץ – 0505722548