יום שלישי, 18.12, בשעה 19:00
בבית משפ' גבאי, משעול מוצקין 1/22

לפרטים נוספים: דניאל 050-2266242