יום רביעי, 16.01, י' שבט, בשעה 19:30
בבית משפחת רובלי, נחל שילה 503/2, רבבה

לפרטים נוספים: דוד רובלי – 054-3067032