יום שלישי, 01.01, אור ל-כ"ה טבת בשעה 20:00
רח' חבקוק הנביא 56

לפרטים נוספים: גרשון קגן: 054-6107067