יום שלישי, 22.01, ט"ז בשבט בשעה 19:30
משפ' מעיני, בת חן 34 חיפה

לפרטים נוספים: גבי מעיני – 054-7553804