מוצ"ש, 12 בינואר, בשעה 19:30,
בבית משפ' בוקאבזה, האלון 32, עלי
המפגש יתקיים בצרפתית, שו"ת גם בעברית ובאנגלית

לפרטים נוספים: דוד 058-6689212