יום רביעי, 02 בינואר, בשעה 20:00,
רח' אבני החושן 39 דירה 90 קרית גת

לפרטים נוספים: דוד גבאי – 054-4433775