יום חמישי, 27 בדצמבר, בשעה 20:00, רח' הרצל 82 דירה 15, ירושלים

לפרטים נוספים: ליאור השמיה – 054-4446272