יום חמישי, 15 בנובמבר בשעה 20:00 במשה עבדון ליד נהריה

אצל משפחת לוי
להכוונה: 052-5203045