יום רביעי, 28 בנובמבר 2018 בשעה 20:00 בבית שמש
רח' ארלוזורוב 25/3

אצל משפחת זנו-כהן