החזון של זהות

זהות. להיות יהודי חופשי

למה זהות?

זהות היא התשובה לשאלה מי?

מי אני? מי אנחנו?

הזהות היא ההופכת אותנו לבני אדם חופשיים. בכדי לשעבד בני אדם שוללים מהם את זהותם.

מתחת לפני השטח מתקיים בישראל מאבק על זהותה.

הלחץ המתמיד כנגד הזהות היהודית יצר מצוקה אצל הצעיר הישראלי שחש תלוש בארצו.

מפלגת זהות מבטיחה את שמירת הזהות והחרות כמקשה אחת.

למה זהות?

כדי להיות יהודי חופשי.