״זהות״ היא מפלגה ישראלית יהודית הדוגלת בחירות ושואפת לתיקון החברה והעולם מתוך נאמנות  לא-לוהי ישראל. המפלגה תפעל להנהגת מדינת ישראל כמדינה יהודית, ותחתור להשגת היעדים הבאים:

מדינה יהודית – מדינה החותרת למימוש הזהות והייעוד היהודי ולקיבוץ עם ישראל לארצו. מַעבר מציונות של קיום לציונות של ייעוד; מתודעת השרידות לתודעה ולאתגר של תיקון עולם.

מדינת חירות – מדינה המשיבה את מירב החירות והאחריות לאזרח בכל התחומים, ומצמצמת למינימום את מעורבותה בחיי הפרט. תחומי מעורבותה של המדינה יוגבלו ככל האפשר למערכות המשפט, הביטחון והתשתיות הלאומיות.

מדינת המשפחה והקהילה – מדינה המשמרת את ערכי המשפחה ומעודדת את בניין הקהילה; שאלו אבני יסוד בבניין החברה.

מדינת שפע – מדינה המקיימת כלכלה חופשית בתוך המסגרת המרסנת והמעדנת של תרבות החסד והערבות ההדדית של עם ישראל.

מדינה ריבונית – מדינה המממשת ומחזקת את ריבונותה בכל חלקי ארץ ישראל שבשליטתה, ובראשם ירושלים והר הבית. מדינה המפתחת את ירושלים כמרכז מדיני ורוחני, לעם ישראל ולאנושות.

מדינת שלום – מדינה החותרת לסיום מצב הלוחמה ושפיכות הדמים באמצעות ניצחון על אויביה. מדינה הפועלת לטובת האנושות והעולם.