במהלך שיבת ציון האחרונה, ארץ ישראל הפכה מארץ חרבה וכמעט ריקה לארץ זבת חלב ודבש ולמרכז מדע וקִדמה עולמי. עם ישראל קיבל הזדמנות שלישית לקיים את ייעודו.

מדינת ישראל הוקמה כדי שנוכל לקיים בה חברת מופת משגשגת – כזו שתועיל לא רק לנו, אלא תהיה דוגמה לאנושות כולה, ללמוד ממנה ולהתברך בה.

מטרתנו היא לקיים מדינה ריבונית, יהודית, מוסרית, מתוקנת, משגשגת, מתקדמת ובטוחה.

אנו מציעים חיים שבהם לא משועבד עוד אדם לאדם אחר – אלא חיים שבהם כולנו בני חורין.

אנו דבקים בארצנו, וגם שואפים לכמה שפחות מעורבות של המדינה בחיי הפרט. אנו חפצים במדינת חירות המתנהלת בהתאם לתרבות ולמוסר היהודיים.