מבוא

תקציר

המסמך שבידך אינו עוד מצע של מפלגה. הוא חזון יהודי ובשורת חירות לאומית בקנה מידה היסטורי.'לתקן עולם במלכות ש-די', שלכם, משה פייגלין

  • במהלך שיבת ציון האחרונה, ארץ ישראל הפכה מארץ חרבה וכמעט ריקה לארץ זבת חלב ודבש ולמרכז מדע וקידמה עולמי, ועם ישראל קיבל הזדמנות שלישית לקיים את ייעודו.
  • מדינת ישראל, שהוקמה כדי שנוכל לקיים חברת מופת משגשגת - כזו שתועיל לא רק לנו, אלא תהיה דוגמה לאנושות כולה, ללמוד ממנה ולהתברך בה.
  • מטרתנו היא מדינה ריבונית, יהודית, מוסרית, מתוקנת, משגשגת, מתקדמת ובטוחה. אנו מציעים חיים בהם לא משועבד עוד אדם לאדם אחר – חיים בהם כולנו בני חורין.
  • אנו דבקים בארצנו, וגם שואפים לכמה שפחות מעורבות של המדינה בחיי הפרט. אנו חפצים במדינת חירות, המתנהלת בהתאם לתרבות ולמוסר היהודיים.

ובפירוט

מדינת ישראל היא התגשמות חלום הדורות של העם היהודי, והכלי למימוש בשורתו השלמה. היא הוקמה כדי להיות מדינה יהודית, על מנת שהיהודים יוכלו לבנות ולהיבנות בה ולממש את עצמם ואת ייעודם כפרטים וכאומה. אין לה תכלית אחרת.

אחרי אלפיים שנות גלות, ובניגוד לכל הגיון היסטורי, עמנו שרד, שב לארצו והפריח אותה מחדש. ארץ ישראל הפכה מארץ חרבה וכמעט ריקה לארץ זבת חלב ודבש ולמרכז מדע וקידמה עולמי, ועם ישראל קיבל הזדמנות שלישית לקיים את ייעודו. בין אם נרצה ובין אם לא, איננו עם ככל העמים ומדינה ככל המדינות. בנוסף לעצם הקיום, יש לנו גם ייעוד שהאנושות מצפה מאיתנו להגשימו. ייעוד שהוא החזון שלנו, והוא שייתן לנו ולעולם שפע, בטחון, חיים טובים ושלום.

מדינתנו, מדינת ישראל השלישית, שקדמו לה ממלכת דוד ושלמה ויורשיהם ומדינת החשמונאים, היתה החלום הלאומי במשך עשרות דורות מאז אובדן העצמאות הלאומית וחורבן בית המקדש. הייעוד של מדינת ישראל הוא לא רק שמירה על הקיום הפיזי במדינה דמוקרטית, אלא לשוב ולחדש כאן בארצנו את חיינו ואת תרבותנו הייחודית. המדינה הוקמה כדי שנוכל לקיים חברת מופת משגשגת - כזו שתועיל לא רק לנו, אלא תהיה דוגמה לאנושות כולה, ללמוד ממנה ולהתברך בה.

בעברית של פעם, של התנ"ך, מדובר על "ונתתיך לאור גויים", על "לתקן עולם במלכות ש-די", על "ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ" ועל "ונברכו בך כל משפחות האדמה". בעברית של ימינו, הכוונה למדינה ריבונית, יהודית , מוסרית, מתוקנת, משגשגת, מתקדמת ובטוחה. מדינה שמייצאת לעולם לא רק מדע וטכנולוגיה, אלא גם דוגמה לחיי אנוש ולאום טובים ומשגשגים, חיי חירות ומוסר, חיים עם משמעות, חיים בהם לא משועבד עוד אדם לאדם אחר – חיים בהם כולנו בני חורין תחת הבורא לבדו.

אין זהות יהודית ללא חירות, ואין חירות דרה יחד עם כפייה. הבשורה היהודית השלמה לא נמצאת בימין או בשמאל, אצל הדתיים או החילונים - היא נמצאת בכל חלקי העם ששב למולדתו ומתוך כך שב אל ההיסטוריה . לכן, אנו חותרים להעצמת החירות ולמתן האפשרות שתתפתח באופן שטבעי לנו. כל נסיון כפייה בתחום הזהות יעכב את תהליך השיבה אל עצמנו.

אנו דבקים בארצנו, וגם שואפים לכמה שפחות מעורבות של המדינה בחיי הפרט. אנו רוצים מדינת חירות, המתנהלת בהתאם לתרבות ולמוסר היהודיים, וחותרת לקיום החזון הגלום בהם. אנו מאמינים שיש לנו דרך ברורה אל היעד הזה, אותה אנו פורסים לפניכם במצע זה בצורה תמציתית. אנו מאמינים שישנה קשת רחבה של אנשים מכל חלקי העם ואזרחי המדינה שחולקים איתנו עקרונות אלו ויכולים להיות שותפים טבעיים לדרך על בסיסם. אם גם אתם נמנים עליהם, הצטרפו אלינו! יחד נהפוך זאת למציאות.

להורדת המסמך המלא

המצע המלא להורדה ↓
© כל הזכוות שמורות למפלגת זהות   |   תקנון