לתקנות בחירות מקדימות לרשימת זהות לכנסת ה 21

נוהלי הצבעה – הצבעה – שיטת הבחירות המקדימות

28/02/2017

החלטת ועד המנהל בנושא סגירת ספר הבוחרים

27/03/2017

החלטת וועדת הבחירות בנושא הנחיות ופרוטוקול פריימריס תנועת זהות

12/09/2017

עתירה לבג"ץ על פגיעה בקיום הפריימריס הפתוחים של המפלגה בשל כללי תקרת ההוצאה במימון בחירות, בנוסחם הנוכחי.

03/01/2019